Skip to main content

Tarieven en vergoedingen

Voor vergoeding van de hulpverlening en diagnostiek voor uw kind, kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente. Voor de Jeugdwet is dat de regio West Brabant oost en voor de overige regio’s m.b.t. de Jeugdwet zijn dat Hart van Brabant en Zaltbommel en Maasdriel. Naast het wijkteam kan uw huisarts u ook ondersteunen in de procedure tot vergoeding, vervolgens kunt u zich aanmelden. Wij denken met u mee, wat een passende vorm van hulpverlening zou kunnen zijn. De hulpverlening wordt vergoed door de gemeente. Voor de betreffende vergoeding is de AGB code 7373 2834 nodig. Deze AGB code is bestemd voor indicaties ZIN.

Equus & Ego is per 1 mei 2020 aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid-Nederland. Ook staan de medewerkers van de Equus & Ego ingeschreven in het SKJ-register. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om in het kader van de Jeugdwet, WMO en de WLZ, de hulpverlening bij Equus & Ego gefinancierd te krijgen.

Crisis

Wij hebben geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst aangezien we een ambulante praktijk zijn. Als dit nodig is verwijzen we cliënten door naar gespecialiseerde zorg als we bij Equus en Ego inschatten dat we de zorg niet kunnen bieden die nodig is. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/ bij crisissen terecht bij hun huisarts of de crisisdienst.

Registraties

 • SBB

  Equus & Ego | Jeugd en Gezin is als erkend leerbedrijf erkend binnen het SBB!

  Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

  SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. 

  SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

  Ook ontwikkelt SBB de kwalificatiestructuur en leveren zij stage- en arbeidsmarktinformatie. Tot slot is SBB de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

  SBB

 • SZZ

  Zorgboeren Zuid

  Equus & Ego is aangesloten bij de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulp vragende mens. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. 

  SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

  SZZ zet in op:

  • Kwalitatief hoogwaardige zorg
  • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
  • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
  • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
  • Brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
  • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg

  logo szz

 • SKJ

  De beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met beroepsregistratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak. De medewerkers van Equus & Ego zijn o.a. geregistreerd binnen het SKJ
  SKJ registratie nr: 110000533

  logo.min

  Zie voor meer informatie op de website: https://skjeugd.nl

   

 • KREAC

  Equus & Ego is aangesloten bij het KREAC, het Kwaliteitsregister voor de equine assisted coach. Het KREAC is een register van coaches en therapeuten die de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach aan educatief centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met behulp van paarden hun beroep hebben gemaakt. Het doel van KREAC is professionaliteit, transparantie en kwaliteitsbewaking te bevorderen en het vak equine assisted coach te professionaliseren.

  KREAClevel1    Kreac kindercoach

  Zie voor meer informatie op de website: https://www.kreac.nl

Contact

Voor meer informatie en vragen, kan er altijd telefonisch contact met ons opgenomen worden via telefoonnummer: 06-55801425 of u kunt het contactformulier invullen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk op uw bericht.