Skip to main content

Individuele begeleiding

Bij Equus & Ego kunnen we kinderen en jongeren een flinke steun in de rug geven. Niet door urenlang te kletsen, maar door buiten bezig te gaan en zelf te ervaren wanneer er bijvoorbeeld verdriet, boosheid, buikpijn of angst ontstaat. Deze ervaringen geven inzichten en samen gaan we op zoek naar manieren om dingen anders te laten verlopen. Daarbij is onze overtuiging dat de oplossing of kracht in ieder kind aanwezig is. Hij moet alleen (opnieuw) gevonden worden. Daarvoor kan het ook nodig zijn om even tot jezelf te komen in de rust en ruimte van onze locatie. Door ervarend te leren, kunnen kinderen werken aan het aangeven van grenzen, het organiseren van hun dagelijkse activiteiten en het onderhouden van sociale contacten. Maar ook aan bijvoorbeeld omgaan met geld en zelfstandig reizen.

Paarden

Door onze paarden te betrekken bij een sessie krijgt het ervarend leren vaak meer geborgenheid en veiligheid. Een paard leeft in het hier en nu en reageert vanuit zijn natuur en zonder oordeel. Een paard voelt precies aan wat oprecht en echt is. In deze veiligheid die een paard biedt, kan een kind zichzelf zijn en van daaruit leren en groeien. Aan de gevoelens en reacties die zichtbaar worden tijdens het contact met een paard kan samen met de sociotherapeut direct gewerkt worden. Diverse materialen zoals gekleurde ballen, hoepels, verhalen, knuffels en andere attributen spelen daarin vaak een (ondersteunende) rol.

Ambulante gezinsbegeleiding

Samen: met elkaar en naast elkaar.

Het gedrag van een kind staat nooit op zichzelf. Iedere gezinssituatie heeft invloed op hoe een kind zich voelt en gedraagt. Aanvullend op bijvoorbeeld de individuele begeleiding van een kind, kan het daarom helpend zijn, om ook met ouders op zoek te gaan naar factoren die tot de zorgen en problemen leiden. Ook wanneer er geen echte problemen zijn, heeft iedere ouder weleens vragen over of twijfels bij de opvoeding van zijn kind.

Zijn de zorgen van een ouder terecht? Hoort bepaald gedrag bij de leeftijd? Welke specifieke behoefte ligt er onder het opvallende gedrag van een kind? Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak en benadering.

Equus & Ego zetten biedt daarom ook, vanuit hun (gezin)systemische benadering, ambulante gezinsbegeleiding aan. De ambulante gezinsbegeleiding is er voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 23 jaar. Ouders kunnen (complexe) problemen ervaren op enkele of meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het hele gezin wordt begeleid. Deze begeleiding vindt thuis plaats. Ouders krijgen inzichten en worden geholpen om in de gezinssituatie hun kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die nodig zouden kunnen zijn bij de opvoeding van hun kinderen.

Voor wie?

De individuele begeleiding, (kleine) groepsbegeleiding en (gezin)systemische werkwijze van Equus & Ego richt zich op kinderen van 7 jaar tot en met jong volwassenen van 23 jaar en hun ouders. Ons streven is de begeleiding altijd zo kortdurend mogelijk te laten zijn. Op basis van een doorverwijzing zijn vergoedingen mogelijk vanuit de Jeugdwet, WMO en WLZ. Meer daarover onder “tarieven en vergoedingen”.