Skip to main content

Diagnostiek

Equus & Ego biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Samen bespreken we welke zorgen u heeft en of verdere begeleiding nodig is. De behoeften en hulpvragen van ouders en kinderen vormen het uitgangspunt van de hulp die geboden wordt. In het eerste (intake)gesprek wordt de tijd genomen om goed te bespreken welke zorgen er zijn en hoe uw kind zich in de afgelopen periode ontwikkeld heeft. Oudere kinderen kunnen vaak zelf goed vertellen welke problemen ze ervaren en kunnen daarom mee komen naar het gesprek. Na het eerste gesprek kan (en tevens gedurende een begeleidingstraject bij Equus en Ego) duidelijk worden dat er aanvullend onderzoek nodig is om een goed advies voor verdere begeleiding te geven.

Aanbod diagnostiek

Diagnostiek is onderzoek om goed te kijken wat er nu precies aan de hand is. Diagnostiek is van grote waarde om in kaart te brengen hoe uw kind zich ontwikkelt. Door aanvullende gesprekken, observaties en eventueel testen wordt de ontwikkeling van uw kind in beeld gebracht. Dit is erg belangrijk voor een goed advies dat aansluit op de situatie, en hulpvragen, van uw kind.

Ouders of school vragen zich bijvoorbeeld af of er misschien sprake is van specifieke problematiek zoals ADHD of autisme. Het kan natuurlijk ook zijn dat er niet zozeer behoefte is aan een diagnose, maar wel een duidelijk beeld over de sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling van uw kind. Of een verklaring voor het gedrag, zoals angstig of teruggetrokken gedrag of leerproblemen. Ook de sterke kanten in de ouder-kindrelatie en talenten van uw kind zijn belangrijk in het onderzoek: ze vormen de sleutel naar nieuwe oplossingen en een positieve ontwikkeling.

Voordat de diagnostiek start, wordt eerst besproken wat uw verwachtingen en wensen zijn ten aanzien van het onderzoek. Ook wordt besproken op welke wijze de informatie uit het onderzoek kan bijdragen aan de ondersteuning van uw kind thuis of op school.

Waarvoor kan diagnostiek worden aangevraagd?

  • een duidelijk beeld over de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden.
  • adviezen voor de begeleiding van uw kind op school.
  • adviezen voor de opvoeding van uw kind thuis.
  • duidelijkheid of er sprake is van een stoornis.
  • inzicht krijgen in welke behandeling of begeleiding het beste aansluit.

Contact

Voor meer informatie en vragen, kan er altijd telefonisch contact met ons opgenomen worden via telefoonnummer: 06-55801425 of u kunt het contactformulier invullen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk op uw bericht.